elektrozawory

img
Zawór elektromagnetyczny, zwany popularnie elektrozaworem, to urządzenie elektromechaniczne, w którym solenoid wykorzystuje prąd elektryczny do generowania pola magnetycznego, które powoduje zmianę położenia zaworu, a tym samym otwarcie przepływu płynu lub gazu w zaworze. Zawory elektromagnetyczne różnią się charakterystyką prądu elektrycznego, którego używają, siłą wytwarzanego przez nie pola magnetycznego i procesem, którego używają do nastawiania przepływu płynu/gazu. Na rynku dostępne są siłowniki o działaniu liniowym, siłowniki typu trzpieniowego, obrotowo-armaturowe i siłowniki wahliwe. Zawory mogą wykorzystywać konstrukcję dwudrogową do najprostszego nastawiania przepływu lub używać trzech, lub więcej rozgałęzień do nastawiania przepływów między różnymi portami. Kilka zaworów elektromagnetycznych można umieścić razem na wspólnym kolektorze. Zawory można także podzielić ze względu na konstrukcję: na rynku dostępne są zawory bezpośredniego działania, gdzie uszczelnienie gniazda znajduje się na rdzeniu magnetycznym, odznaczają się one szybką reakcją i stosowane są dla małych wartości przepływu lub ciśnienia. W przypadku większych średnic gniazd stosuje się zawór z serwowspomaganiem, który pozwala na zwiększenie siły magnetycznej niezbędnej do zwiększenia nacisku na element zamykający. Zawory elektromagnetyczne są regularnie stosowanymi detalami sterowania w układach cieczowych. Ich zadaniem jest wyłączanie, uwalnianie, wydzielanie, rozprowadzanie lub mieszanie płynów. Można je znaleźć w bardzo wielu obszarach zastosowań. Elektrozawory oferują szybkie i bezpieczne przełączanie, dużą niezawodność, długotrwałą żywotność, dobrą kompatybilność zastosowanych materiałów, niewielką moc sterowania i zbitą konstrukcję.